GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DỆT MAY - DA GIẦY

Chuyên sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ và tự động hóa vào quản lý cho các nhà máy sản xuất, gia công dệt may, da giầy và chuỗi cung ứng thời trang. GPAY Technology cung cấp giải pháp và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất số hoá (Digital Transformation) các quy trình nghiệp vụ và công đoạn sản xuất sản phẩm bằng công cụ Phần mềm (Software), kết hợp với công nghệ Phần cứng (RFID, Conveyor, AGV) nhằm tăng tốc quá trình tự động hoá trong nhà máy và cập nhật, xử lý thông tin sản xuất theo thời gian thực

Quản lý sản xuất

Quản lý toàn bộ các qui trình: Đơn hàng - Chào giá - Kế hoạch - Tiến độ - Định mức - Qui trình công nghệ - Dàn chuyền - Chấm công - Tiền lương - Kho nguyên liệu - Kho thành phẩm - Quyết toán

Ứng dụng RFID và IoT

Ứng dụng công nghệ thẻ chíp RFID UHF(nhận dạng qua tần số sóng vô tuyến) vào nghiệp vụ quản lý kho và quản lý tài sản, thiết bị. Nâng cao tốc độ và tính chính xác trong quản lý

Dữ liệu lớn (Big Data) và AI

Thu thập, lưu trữ, lấy mẫu và phân tích dữ liệu về sản phẩm, qui trình công nghệ, đơn hàng và chào giá. Đưa ra các gợi ý về giá chào, tối ưu sản xuất và nâng cao năng suất

Các phân hệ của hệ thống quản lý sản xuất g-mes

Tập trung - Tức thì - Tường minh - Tối giản

Đơn hàng - Sản phẩm

 • Giám đốc kinh doanh
 • Merchandiser

+ Thông tin đơn hàng được quản lý cụ thể, rõ ràng, các đơn hàng lặp lại được khai báo nhanh chóng, đơn giản. Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm, một sản phẩm có thể được giao thành nhiều đợt khác nhau với các yêu cầu khác nhau về số lượng, ngày giao hàng, ngày đồng bộ nguyên phụ liệu, phương thức vận chuyển, giá gia công, giá FOB,...
+ Ghép bộ tùy ý. Một bộ gồm nhiều sản phẩm với số lượng tùy í. Một sản phẩm có thể tham gia vào nhiều bộ. Các tài liệu kỹ thuật được số hóa và quản lý tập trung, thuận tiện tra cứu tức thì, không mất mát, thất lạc.

Chào giá

 • Giám đốc kinh doanh

+ Chi tiết giá chào (CMP, FOB) được gửi chào cho khách hàng và được ghi nhận cụ thể cho từng sản phẩm, từng đợt giao hàng, từng dải cỡ.
+ Kế hoạch và năng lực sản xuất của từng phân xưởng, giá đã chào các sản phẩm tương tự được tham khảo trực quan, tức thì ngay tại thời điểm xây dựng giá giúp Giám đốc kinh doanh có thể quyết định đúng và sớm nhất khả năng tiếp nhận đơn hàng. Từ đó đàm phán đưa ra giá chào có lợi nhất cho doanh nghiệp.
+ Toàn bộ thông tin chào giá, chốt đơn được lưu trữ tập trung để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của doanh nghiệp, làm nền tảng đưa ra các hỗ trợ thông minh cho các lần chào giá tiếp theo.

Định mức

 • Phòng kỹ thuật
 • Phòng xuất nhập khẩu

+ Khai báo Định mức Hải quan cho từng sản phẩm trong đơn hàng. Định mức hải quan được sử dụng làm cơ sở để thực hiện khai báo tờ khai xuất/nhập khẩu và quyết toán đơn hàng với cơ quan Hải quan.
+ Khai báo Định mức cân đối cho từng sản phẩm trong đơn hàng. Định mức cân đối được sử dụng làm cơ sở để thực hiện quyết toán đơn hàng với khách hàng. Tùy thuộc mức độ minh bạch thông tin từ phía khách hàng, cho phép khai báo định mức chung, định mức theo màu hoặc chi tiết định mức cho từng màu, cỡ.
+ Danh mục nguyên phụ liệu được quản lý tập trung, thống nhất.

Quản lý công việc

 • Người sử dụng

+ Ngay khi chào giá được lập, yêu cầu sắp xếp kế hoạch sản xuất để tiếp nhận đơn hàng được gửi xuống các phân xưởng được lựa chọn tham gia đơn hàng để chuẩn bị trước, tránh bị động về thông tin và yêu cầu, nâng cao tỷ lệ và chất lượng hoàn thành đơn hàng.
+ Tiến độ hoàn thành công việc được ghi nhận theo thời gian thực, phản ảnh tức thì các công việc có dấu hiệu chậm tiến độ để đốc thúc kịp thời.
+ Thông tin trao đổi giữa các thành viên tham gia trong đơn hàng được lưu trữ tập trung theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất, tối giản việc sử dụng Zalo, tránh mất tập trung, hiểu nhầm, đổ lỗi lẫn nhau trong công việc.

Kế hoạch sản xuất

 • Giám đốc sản xuất
 • Phòng kế hoạch sản xuất

+ Cung cấp góc nhìn toàn cảnh về toàn bộ tình hình sản xuất của toàn bộ các xí nghiệp trong doanh nghiệp.
+ Phân chuyền, tách chuyền và sắp xếp kế hoạch đơn giản bằng phương pháp kéo và thả trên biểu đồ kế hoạch một cách trực quan, sinh động, dễ thao tác, không đòi hỏi người sử dụng phải thành thạo về máy tính cũng có thể sử dụng được dễ dàng.
+ Tự động tính toán ngày kết thúc sản xuất dựa trên năng suất chuyền và ngày nghỉ, ngày lễ và ngược lại.
+ Thông tin tiến độ sản xuất hàng ngày, giờ, phút, giây được phản ảnh tức thì trên biểu đồ kế hoạch giúp lãnh đạo phân xưởng và tổng công ty nắm rõ chi tiết tiến độ của từng tổ sản xuất, từng lệnh sản xuất, từng đơn hàng từ đó đưa ra các quyết sách kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm.

Chi tiết PO

 • Merchandiser

+ Cho phép tách đơn hàng thành nhiều PO con theo yêu cầu của khách hàng (nếu có) về đa dạng ngày giao hàng, số lượng hàng, dải cỡ, phương thức đóng gói, phương thức vận chuyển, cảng xuất hàng, nhận hàng, …
+ Chủ động định nghĩa màu, cỡ và tạo SKU cho sản phẩm (tổ hợp từ màu, cỡ) theo đa dạng yêu cầu của khách hàng.
+ Cho phép khai báo chi tiết số lượng yêu cầu của đơn hàng, số lượng sản xuất (tính sản xuất dôi dư tự động theo công thức tự định nghĩa), số lượng may mẫu cho từng SKU

Lệnh điện tử

 • Merchandiser
 • Phòng kế hoạch sản xuất

+ Lệnh điện tử được tạo cho từng phân xưởng theo yêu cầu sản xuất. Ngay sau khi tạo lệnh, lệnh sẽ xuất hiện tại biểu đồ kế hoạch của phân xưởng để bố trí kế hoạch sản xuất ngay.
+ Lệnh điện tử được liên kết thông tin với đơn hàng (PO), kế hoạch giao hàng, Kế hoạch nguyên phu liệu về, Phiếu nhập kho, Xuất cắt, Tiến độ để đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng hạn.
+ Lệnh sản xuất được tạo và xuất hiện tức thì tại Biểu đồ kế hoạch của phân xưởng để nhanh chóng xếp kế hoạch đưa vào sản xuất kịp thời.
+ Các thông tin của lệnh được trình bày chi tiết đến từng SKU yêu cầu sản xuất để phân xưởng nắm rõ và thực hiện theo kế hoạch.

Qui trình công nghệ

 • Phòng kỹ thuật

+ Định mức sản xuất được phân xưởng xây dựng cụ thể cho từng lệnh sản xuất dựa trên định mức cân đối đã chốt với khách hàng.
+ Quy trình công nghệ được khai báo cụ thể cho từng sản phẩm, dữ liệu lưu trữ tập trung thuận tiện sử dụng trong toàn tổng công ty và cho các đơn hàng sản xuất lại.

Cân bằng chuyền

 • Kỹ thuật
 • Tổ trưởng

+ Khai báo động các vị trí trên chuyền tùy thuộc vào tính chất của từng loại sản phẩm và phương pháp bố trí chuyền.
+ Dễ dàng bố trí, phân phối và khai báo các cụm công đoạn để nâng cao năng suất, giảm thiểu thời gian chết trên chuyền.
+ Cân bằng chuyền đơn giản với các thao tác kéo, thả để điều chuyển qui trình công đoạn giữa các vị trí trên chuyền, tự động tính toán tổng thời gian thực hiện tại mỗi vị trí trên chuyền.

Tiến độ sản xuất

 • Quản đốc
 • Tổ trưởng

+ Bảng tiến độ thể hiện trực quan, sinh động, chính xác tiến độ sản xuất của tất cả các lệnh sản xuất. Quản đốc phân xưởng có thể nhập và sửa thông tin trực tiếp trên bảng tiến độ cho các tổ chuyền thuộc quyền quản lý.
+ Màu sắc được sử dụng để phản ánh chính xác trạng thái tức thì của lệnh giúp dễ dàng theo dõi và quản lý, đưa ra các quyết sách kịp thời để đảm bảo tiến độ giao hàng.
+ Số liệu (vào chuyền, ra chuyền, lỗi, QC, nhập hoàn thiện, nhập thành phẩm) được kiểm soát logic, tránh nhập sai, nhập nhầm, nhập sót thông tin.
+ Biên bản bàn giao giữa các bộ phận tham gia sản xuất (Kho nguyên phụ liệu, Tổ cắt, Tổ chuyền, QC, Tổ hoàn thiện, Kho thành phẩm, In thêu, Giặt là) được số hóa hoàn toàn, giảm thiểu thời gian và sai sót trong quá trình bàn giao giữa các bộ phận.
+ Ứng dụng công nghệ RFID tại các điểm bàn giao, các công đoạn trên chuyền giúp ghi nhận chính xác số lượng và thời gian  Giảm thiểu thời gian kiểm đếm, sai sót và phản ảnh chính xác tiến độ theo thời gian thực lên bản tiến độ.

Máy chấm công

 • Cơ điện

+ Quản lý đồng bộ, nhất quán dữ liệu từ tất cả các máy chấm công được kết nối trên toàn hệ thống về một cơ sở dữ liệu chung, dữ liệu chấm công được đồng bộ và quản lý tập trung, tránh mất mát, phân mảnh dữ liệu, gây khó khăn cho công tác tập hợp, xây dựng bảng lương.
+ Theo dõi kịp thời hiện trạng hoạt động của các máy chấm công tại các phân xưởng, các vùng (zone) quản lý, thông báo ngay trên hệ thống để kịp thời có phương pháp khắc phục. Dễ dàng thêm mới, điều chuyển, thay thế các máy chấm công trong hệ thống.

Quản lý nhân sự

 • Merchandiser
 • Phòng kế hoạch sản xuất

+ Thông tin nhân sự được quản lý tập trung, nhất quán cho tất cả các bộ phận từ văn phòng tới sản xuất trên toàn hệ thống. Mọi thay đổi về nhân sự được cập nhật kịp thời.
+ Quản lý chi tiết toàn bộ các thông tin cơ bản của cán bộ và quá trình biến động của nhân sự trong công ty: Điều chuyển nhân sự, Nâng cấp, nâng hàm, Thay đổi chức vụ, Thay đổi thang, bậc lương.
+ Kết nối nhất quán thông tin nhân sự với dữ liệu chấm công từ các máy chấm công, quản lý xuyên suốt, tập trung và đồng bộ quá trình biến động cán bộ: Đăng ký mới, điều chuyển với các máy chấm công. Kiểm soát chặt trẽ thông tin chấm công và kiểm soát vào ra theo từng vùng quản lý.

Thang bảng lương

 • Phòng kế toán, tiền lương

+ Hệ thống thang bảng lương được khai báo linh hoạt, định nghĩa động hoàn toàn danh sách ngạch lương, bậc lương và các chức danh công việc chịu ảnh hưởng của ngạch lương.
+ Cho phép khai báo động các thông tin liên quan tới lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, số ngày làm việc cho Tổng công ty và đặc thù cho từng đơn vị, phân xưởng, xí nghiệp có vị trí nằm tại các vùng, miền khác nhau.
+ Hệ thống lương sản phẩm cho phép khai báo cụ thể tới từng phân xưởng, từng loại chức danh công việc (đặc thù cho từng dây chuyền sản xuất), từng bậc thợ.
+ Đơn giá sản xuất được khai báo chi tiết tới từng công đoạn sản xuất ra sản phẩm, kết hợp với số liệu tiến độ sản xuất được ghi nhận hàng ngày, đảm bảo tính lương chính xác cho từng công nhân tham gia vào từng công đoạn.
+ Chế độ làm thêm giờ, tăng ca được khai báo cụ thể cho từng thời gian tăng ca: Ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ theo đúng qui định của bộ luật lao động.
+ Các chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp khác (ăn trưa, điện thoại, đi lại, …) được định nghĩa động cho từng Vị trí chức danh công việc, từng Chức vụ của cán bộ.

Bảng chấm công

 • Người lao động
 • Quản đốc, tổ trưởng
 • Phòng tổ chức

+ Bảng chấm công tổng hợp theo từng phòng ban, tổ sản xuất theo khoảng thời gian. Hiển thị dữ liệu chấm công chi tiết của từng nhân viên khi chọn chi tiết nhân viên.
+ Cung cấp công cụ phát hiện tự động và yêu cầu xử lý sớm các trường hợp chấm công sai, chấm công nhầm trong ngày. Cho phép hiện thông tin chi tiết (thời gian, mã nhân viên, hình ảnh chấm công tại thời điểm ) của từng giao dịch chấm công nghi ngờ để cán bộ phòng Tổ chức lao động có biện pháp điều chỉnh kịp thời.
+ Bảng chấm công tổng hợp theo từng phòng ban, tổ sản xuất theo khoảng thời gian. Hiển thị dữ liệu chấm công chi tiết của từng nhân viên khi chọn chi tiết nhân viên.
+ Bộ lọc thông tin linh hoạt cho phép lọc dữ liệu chấm công theo nhiều tiêu chí. Cung cấp chức năng xuất bảng chấm công ra file excel để thuận tiện cho công tác báo cáo và lưu trữ.
+ Thông tin ngày nghỉ, ngày lễ trong năm được định nghĩa rõ ràng và có thể được thay đổi theo từng năm. Các ngày nghỉ, ngày lễ sẽ được hiển thị với màu sắc riêng biệt trên bảng chấm công để thuận tiện theo dõi.
+ Thông tin nghỉ phép, vắng mặt, lý do được tập hợp đầy đủ theo các phiếu nghỉ của từng cá nhận cán bộ trong từng thời kỳ có ảnh hưởng tới bảng chấm công.

Quản lý làm ca, ăn ca

 • Tổ trưởng

+ Cho phép các bộ phận, phòng ban, tổ sản xuất khai báo, đăng ký thông tin làm ca, ăn trưa cho từng cán bộ trong ngày.
+ Hỗ trợ khai báo trực tiếp trên điện thoại thông minh (smartphone) của tổ trưởng, dữ liệu được xác thực và đồng bộ tức thì.
+ Đồng bộ thông tin làm ca với hệ thống tính lương để xây dựng bảng lương một cách chính xác.

Lương năng suất

 • Phòng kế toán, tiền lương

+ Điều chỉnh linh động nhân sự tổ chuyền vào các vị trí sản xuất trên chuyền tương ứng với từng lệnh sản xuất (dàn chuyền).
+ Cho phép khai báo thuận tiện các lệnh sản xuất được sử dụng để tính lương năng suất trong chu kỳ tính lương.
+ Lương năng suất của các cán bộ hưởng lương năng suất được tính toán dựa trên số liệu thực tế về số lượng nhập kho thành phẩm được ghi nhận tại Module tiến độ của các lệnh sản xuất được tính lương trong tháng, thông tin qui trình công đoạn, thông tin cân bằng chuyền, thông tin bố trí nhân sự trên chuyền của từng lệnh sản xuất.

Bảng lương

 • Phòng kế toán, tiền lương

+ Phân định rõ ràng các cán bộ hưởng lương theo thời gian hay hưởng lương theo năng suất để thực hiện tính toán cụ thể theo từng phương pháp.
+ Dựa trên dữ liệu chấm công, tính toán và hiện bảng lương thời gian cho các cán bộ hưởng lương theo phương thức lương thời gian. Lương thời gian được tính trên số giờ làm việc thực tế trên bảng chấm công, sai số cho phép về thời gian check-in, check-out từng ngày, thông tin về thời gian vắng mặt (có phép/không phép), thông tin phụ cấp, ăn trưa, công tác phí, … được khai báo trong chu kỳ tính lương.
+ Cho phép cán bộ có thẩm quyền của phòng Nhân sự tiền lương điều chỉnh và phê duyệt điều chỉnh bảng lương của từng cán bộ một cách thủ công theo điều kiện thực tế. Các thông tin điều chỉnh, quyết định điều chỉnh đều được lưu lại trên hệ thống để làm cơ sở tham vấn và giải trình.
+ Cho phép in bảng lương ra file excel để thực hiện trình ký và lưu trữ vật lý.

Chuỗi cung ứng thông minh RFID

 • Kho thành phẩm
 • Kho nguyên phụ liệu
 • Cửa hàng

+ Ứng dụng RFID giúp nâng cao độ chính xác và kịp thời trong kiểm kê, báo cáo hàng tồn kho (Từ 65-75% nếu kiểm kê thủ công lên 93-99% nêú kiểm kê bằng RFID). Từ đó kiểm soát hiệu quả mức lưu kho tối thiểu (Stock Level), giúp giảm tình trạng thiếu hàng, hủy đơn và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
+ Ghi nhận vòng đời sản phẩm lưu kho (Lập lệnh SX --> In mã chíp --> Nhập kho --> Xuất kho --> Nhập trả về kho (nếu có)) --> Phát hiện các điểm thắt gây chậm luồng hàng, từ đó rút ngắn thời gian chuyển hàng từ sản xuất về kho, lưu kho trong chuỗi cung ứng --> giảm sản xuất dư thừa, giảm chi phí.
+ Quản lý nhanh và chính xác số lượng hàng nhập/xuất/tồn kho mà không cần thao tác nhập liệu hoặc tích đếm từng sản phẩm (kinh nghiệm thực tế kiểm kê cửa hàng với 10 ngàn sản phẩm chỉ mất 30 phút). Tiết kiệm thời gian và công sức của nhân viên, kế toán viên.
+ RFID cung cấp khả năng tìm hàng nhanh, định vị, dẫn hướng tới vị trí cất hàng, rút ngắn thời gian giao hàng.
+ Chíp RFID được gắn trên sản phẩm có thể thay thế vai trò của tem chống giả, giúp quản lý tốt hàng bán trả lại, đổi hàng và nâng cao giá trị thương hiệu của công ty.

Mã hóa chíp

 • Phòng mã hóa

+ Cung cấp đa dạng các hình thức mã hóa (mã hóa thủ công bằng bàn mã hóa, mã hóa tự động trên băng chuyền mã hóa, in tem RFID từ máy in) để đưa thông tin sản phẩm lên chíp.
+ Tư vấn, xây dựng bộ mã sản phẩm cho doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng phương thức mã hóa tối ưu để nâng cao hiệu quả quản lý của chíp RFID.
+ Liên kết module mã hóa chíp với Lệnh sản xuất, tiến độ sản xuất để thực hiện mã hóa đúng, đủ lượng chíp gắn trên sản phẩm.

Nhập/xuất kho

 • Kho thành phẩm
 • Kho nguyên phụ liệu

+ Cổng đọc RFID được triển khai tại các cổng nhập và xuất của kho thành phẩm, nguyên phụ liệu. Hàng hóa đã được gắn chíp mã hóa khi di chuyển qua cổng đọc sẽ được kiểm đếm tự động với tốc độ lên đến 1000 sản phẩm / 1 giây.
+ Kết nối thông suốt cổng đọc RFID với Module quản lý kho để lập các phiếu nhập/xuất kho tự động.
+ Nhập/Xuất kho mà không cần mở thùng đựng sản phẩm (đã được đóng gói từ phòng hoàn thiện) để kiểm đếm từng sản phẩm. Tiết kiệm nhiều thời gian và công sức cũng như nâng cao độ chính xác so với quy trình nhập bằng quét mã vạch trước đây do tránh được các sai sót, nhầm lẫn do thao tác thủ công gây ra.
+ Rút ngắn thời gian nhập/xuất kho và lưu kho, nâng cao luồng lưu thông hàng hóa, nguyên phụ liệu tại kho. Từ đó nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí nhân lực.

Xếp kho

 • Kho thành phẩm
 • Kho nguyên phụ liệu

+ Sắp xếp hàng vào các khoang/giá/kệ trong kho với sự hỗ trợ của thiết bị đọc cầm tay RFID và ứng dụng RFID Jitin của GPAY Technology.
+ Lưu trữ được chính xác hàng được để ở các vị trí trong kho, hỗ trợ sắp xếp kho 1 cách khoa học và thuận tiện cho việc tìm kiếm và vận chuyển hàng.
+ Giảm đáng kể thời gian và nhân công tìm và lấy hàng, chia hàng cho các đơn hàng xuất kho.
+ Quản lý và mã hóa các khoang chứa hàng với chíp RFID, lên sơ đồ nhặt hàng cho các yêu cầu xuất kho.

Kiểm kê

 • Phòng kế toán
 • Kho thành phẩm
 • Kho nguyên phụ liệu

+ Triển khai kiểm kê với sự hỗ trợ của thiết bị đọc cầm tay RFID và ứng dụng RFID Jitin của GPAY Technology.
+ Nhân viên kho chỉ cần lướt Súng RFID xung quoanh các thùng đựng hàng, các khoang/giá/kệ để kiểm kê mà không cần mở thùng đếm từng sản phẩm.
+ Thời gian kiểm kê được rút ngắn trung bình 20 lần so với kiểm kê thủ công. Theo kinh nghiệm triển khai thực tế với kho hàng 600 ngàn sản phẩm, thời gian kiểm kê giảm từ 2 ngày với 20 nhân viên xuống còn 2h với 4 nhân viên.
+ Tự động lọc các sản phẩm đã kiểm đủ, các sản phẩm còn thiếu. Hỗ trợ chức năng tìm kiếm hàng thiếu với RFID.
+ Tự động đồng bộ kết quả kiểm kê trên từng thiết bị đọc RFID cầm tay về phiên kiểm kê và xuất dữ liệu kiểm kê sang hệ thống kế toán của doanh nghiệp

Bán hàng

 • Cửa hàng

+ Triển khai máy gỡ chíp tích hợp RFID tại các quầy thu ngân của cửa hàng.
+ Thu ngân gỡ chíp đính trên sản phẩm khi thực hiện bán hàng cho khách mua hàng. Thông tin sản phẩm bán được tự động thêm vào hóa đơn trên phần mềm bán hàng.
+ Giảm thao tác thanh toán từ 2 bước (quét mã vạch để đưa vào hóa đơn + gỡ chíp an ninh) xuống còn 1 bước (gỡ chíp). Giảm thời gian thanh toán tại quầy của 1 khách mua hàng. Tăng doanh thu bán hàng (đặc biệt trong các ngày khuyến mãi, giảm giá). Khách hàng hài lòng hơn vì không phải chờ đợi lâu

Quản lý tài sản với RFID

 • Phòng cơ điện
 • Kế toán
 • Tổ sản xuất

+ Mỗi tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ cần quản lý đều được gắn chíp RFID định danh duy nhất cho tài sản, thiết bị đó.
+ Ghi nhận chi tiết toàn bộ vòng đời của tài sản từ khi mua mới, nhập kho, điều chuyển giữa các bộ phận, bảo dưỡng, thay thế linh kiện tới khi thanh lý khỏi hệ thống.
+ Quản lý nhanh và chính xác số lượng tài sản, thiết bị đang được quản lý tại mỗi vùng (zone), mỗi đơn vị, bộ phận mà không cần thao tác kiểm đếm từng sản phẩm.
+ Quản lý chặt trẽ nhật ký bảo trì, bảo dưỡng, thay thế của từng thiết bị để có phương án dự phòng, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, tránh trường hợp sửa chữa cấp kỳ tại chuyền làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.
+ Kiểm soát chặt trẽ thiết bị, công cụ, dụng cụ, giảm thiểu thất lạc, mất mát.

Quản lý tài sản, thiết bị theo đơn vị, bộ phận

 • Phòng cơ điện

+ Phân cấp quản lý theo từng đơn vị, phân xưởng, từng vùng sản xuất, tổ sản xuất để thuận tiện quản lý.
+ Dễ dàng khai báo n-cấp sâu trên mô hình cây đơn vị, dễ dàng gom các bộ phận thành từng vùng quản lý dựa trên đặc tính vị trí. Các thiết bị, công cụ, dụng cụ để sai vùng sẽ được cảnh báo.
+ Dễ dàng thực hiện kiểm kê, thống kê, tìm kiếm thiết bị, công cụ, dụng cụ theo từng đơn vị, bộ phận.

Nhập/xuất/kiểm kê tài sản, thiết bị

 • Phòng cơ điện
 • Phòng kế toán
 • Các bộ phận

+ Các tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ nhập mới đều được dán chíp định danh RFID để quản lý.
+ Phiếu bàn giao, điều chuyển tài sản, thiết bị từ bộ phận này sang bộ phận khác được lập tự động trên thiết bị đọc RFID và ứng dụng RFID G-Asset của GPAY Technology.
+ Kiểm kê tài sản, thiết bị nhanh chóng với thiết bị đọc RFID. Nhân viên quản lý chỉ cần lướt Súng RFID dọc các khu vực bố trí tài sản, thiết bị để kiểm kê mà không cần kiểm đếm, ghi chép hoặc quét mã tài sản, thiết bị một cách thủ công
+ Các điểm kiểm soát với RFID Fix Reader có thể được thiết lập để ngăn chặn việc mang các tài sản, thiết bị trái phép ra khỏi đơn vị, hoặc ra khỏi vùng quản lý.

Nhật ký tài sản, thiết bị

 • Kho thành phẩm
 • Kho nguyên phụ liệu

+ Các thuộc tính đặc trưng của từng loại tài sản, thiết bị được định nghĩa động. Thông tin của tài sản, thiết bị, các tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng được quản lý chi tiết và được lưu trữ tập trung, thuận tiện cho việc truy xuất, tham khảo, báo cáo.
+ Lịch bảo hành, bảo dưỡng được lập cho từng tài sản, thiết bị. Cảnh báo tự động các tài sản, thiết bị sắp tới hạn bảo hành, bảo dưỡng, thay thế các linh kiện hao mòn, giúp quản lý tốt nhất các thiết bị sản xuất, giảm thời gian down-time
+ Lập danh sách các chi tiết, phụ tùng thay thế cần dự trữ, dự phòng để đảm bảo thay thế cho thiết bị ngay khi cần thiết.

tích hợp công nghệ không dây RFID UHF vào quản lý chuỗi cung ứng thời trang

Kinh nghiệm triển khai cho toàn bộ chuỗi cung ứng từ nhà máy tới hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc của hãng thời trang Ivy Moda.

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tài khoản đăng nhập sử dụng thử nghiệm hệ thống quản lý sản xuất.